Al fresc

Algunes de les meves pintures al fresc:


Gener 2013